publications 专业研究

 • 速评最高院药品专利链接司法解释
  2022.01.03
 • 速评《见索即付保函国际标准实务》(ISDGP)
  2022.01.03
 • 简评《关于平台经济领域的反垄断指南》
  2022.01.03
 • 论知识产权惩罚性赔偿中“恶意”与“故意”的统一
  2022.01.03
 • 《互联网信息服务管理办法(修订草案征求意见稿)》要点简析
  2022.01.03
 • 预防未成年人犯罪法修法要点
  2022.01.03
 • 刑法修正案(十一) 侵犯知识产权罪条文速评 (附新旧条文中英文对照)
  2022.01.03
 • var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();